"Plus/min-sessies laten je team spreken!"


Afbeelding begeleidingstraject teams


Organisaties/teams

Plus/min-dialoogsessies en teamanalyse

Wil je als leidinggevende weten wat er speelt in je afdeling of organisatie, maar heb je het gevoel dat de medewerkers het achterste van hun tong niet laten zien? Wil je gebruik maken van de aanwezige kennis en creativiteit van je team, door ze in alle vrijheid en veiligheid hun kennis, ervaring en beleving te laten spuien en delen?

Met Plus/min-sessies van 8-12 personen per groep krijg je informatie boven tafel die anders verborgen blijft en waarmee de afdeling of organisatie meer efficiënt kan gaan (samen)werken. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat gaat er niet goed? Wat gaat er wel goed? Wat kan er beter? Wat heb je nodig van de organisatie?  Wat zou je zelf kunnen bijdragen? Eventueel uitgebreid met vragen naar de historie van de samenwerking zoals: Wat gaat er nu beter dan vroeger? Wat gaat nu juist minder goed dan vroeger? In kleinere afdelingen behoren 1-op-1 dialogen met medewerkers ook tot de mogelijkheden.

Op basis van de input krijg jij als opdrachtgever een rapportage met een verslag van de opgehaalde informatie, bevindingen, conclusies en adviezen die op korte termijn praktisch uitvoerbaar zijn. Een soort foto met de huidige stand van zaken.
Een vervolgbijeenkomst waarin de bevindingen uit de rapportage aan de hele afdeling of organisatie gepresenteerd en toegelicht worden, behoort tot de mogelijkheden.

Lees hiernaast meer over de uitvoering van de plus/-minsessies door Titus Bovenberg en mij door op de afbeelding +/- te klikken.

Teamcoaching

Wil je de samenwerking binnen je afdeling of team versterken? Is er in het team een grote verandering geweest of aanstaande en wil je weten of alle neuzen nog dezelfde kant op wijzen? Is het lastig om elkaar in de communicatie te vinden of is er een conflict dat de samenwerking moeilijk maakt?

Op basis van een onderzoek als bijvoorbeeld de plus/min-dialoogsessies of observaties maak ik eerst een team-analyse waar goed zichtbaar wordt waar de afdeling of het team zich nu bevindt en wat de oorzaak is van eventuele stagnatie in de communicatie of samenwerking. Vervolgens doe ik een voorstel voor een aantal teamcoachsessies waarin gewerkt kan worden aan (herstel van) vertrouwen en het doorbreken van bestaande patronen; er zullen afspraken worden gemaakt over omgangsregels en er kan gewerkt worden aan het verbeteren van de communicatie. Indien nodig en gewenst kunnen de medewerkers ook handvatten krijgen om te leren onderhandelen en om te gaan met conflicten.

Voor een beeld van een heel begeleidingstraject inclusief plus/min-dialoogsessies en evaluatie achteraf, klik hiernaast op de afbeelding van de tekening.

Begeleiding bij overgang van oud naar nieuw

Wanneer er in een periode meerdere leden in je team of bestuur vertrekken of er nieuwe mensen bijkomen, verandert er vanzelf ook veel in de dynamiek in de groep. Ik bied begeleiding om die overgang bewust door te maken en te weten wat die verandering voor de groep en de samenwerking betekent. Na zo'n dag weet je meer van je (nieuwe) teamleden, staan de neuzen dezelfde kant op en kun je goed samen verder.

Plek in de organisatie
Wil je met je afdeling of team meer zicht op welke plek je inneemt in de organisatie waar je werkt? In een strategiemiddag kijken we met een systemische bril waar jullie als team staan en waarheen jullie je zouden kunnen bewegen. Samen besteden we aandacht aan het doel en de doelgroep van de organisatie en hoe het doel en de taken van je team daarop aansluiten. We onderzoeken de spelende dynamieken in de organisatie en het team. Zichtbaarheid, slagkracht en positiviteit komen zeker aan de orde. Een (blinde) organisatieopstelling geeft mogelijkheden om mogelijke effecten van verschillende scenario’s te onderzoeken.

Interesse of andere wensen ten aanzien van je afdeling of team?

Op aanvraag breng ik op basis van een intake gesprek een op maat gemaakte offerte uit.

Afhankelijk van de inhoud, omvang en duur van de opdracht, werk ik samen met ervaren trainers, adviseurs en coaches. Ik kan gebruik maken van een uitgebreid netwerk.
 


 

M: 06-53208769   |   mail@maykesmit.nl   |   KvK Den Haag nr: 58258531  |