Aanbod voor mediators: eendaagse workshop en intervisie-/supervisiebegeleiding

Workshop Systemisch werk voor mediators en echtscheidingsprofessionals (6 PE punten)

'Systemische blik en de rol van familiedynamiek in een scheiding'

Ben jij een echtscheidingsadvocaat of mediator die bemiddelt in scheidingen? Wil je meer inzicht hebben in de dynamiek bij jou aan tafel? Vind je het soms lastig om je een beeld te vormen van of te verplaatsen in de gevoelens of houding van je cliënten in het scheidingsproces? Heb je behoefte om op dit vlak meer handvatten te hebben om het proces voor alle partijen efficiënter en soepeler te laten lopen? Volg dan deze workshop.

De workshop biedt je:
- een systemische bril om naar vraagstukken te kijken;
- inzicht in hoe familiedynamieken uit het gezin van herkomst een rol spelen in de relatie tussen exen;
- inzicht hoe die dynamiek ook in de relatie met de begeleider merkbaar wordt en wat dat met jou als begeleider doet;
- handvatten hoe je dit inzicht kunt inzetten in de begeleiding;
- kennis van beleefde emoties en gevoelens bij de cliënten en van de verwerkingsfasen na scheiding;
- handvatten hoe met de uiting daarvan om te gaan;
- zicht op mogelijke verwijzing van cliënten wanneer nadere hulp geboden is.

Aanbevolen door collega-mediators:

‘Zoek je als mediator verdieping in hoe mensen zich voelen en gedragen in een scheidingsproces? Deze workshop maakt duidelijk hoe (ex)partners met elkaar en met jou als mediator omgaan. En biedt handvatten om het scheidingsproces efficiënter te laten verlopen. Aan te bevelen voor elke (scheidings)mediator!’
Francis MacDonald, mediator

'Deze workshop geeft een verrijkend beeld achter de schermen van hoe mensen zich in een scheidingsproces voelen. Een absolute aanrader voor elke professional die mensen in scheiding begeleidt.’
Lida Zoelman, mediator

Opzet
De workshop bevat enkele onderdelen uit de door de trainster ontwikkelde training ‘Sterker uit je scheiding’, waarin gescheiden mensen in groepsverband hun scheiding emotioneel verwerken. Omdat deze onderdelen ook informatie geven over de cliënten van echtscheidingsprofessionals en hoe zij de scheiding beleven, is de workshop opgezet. Voor inzicht, beter begrip en benadering naar de cliënten en met het doel het scheidingsproces soepeler en efficiënter te laten verlopen. Daarnaast kan op deze wijze al bijtijds worden bijgedragen aan de acceptatie van de scheiding, en daarmee met de eerste stap in de verwerking van het verlies dat de scheiding met zich brengt.

Na uitleg van de theorie over elk thema ervaren de deelnemers aan de workshop hoe zij de thema’s kennen in hun eigen situatie en hoe zij die tegenkomen en inzetten in hun praktijk. Ik benader de onderwerpen vanuit de systeemtheorie en hanteer onder meer (familie-)opstellingen om te onderzoeken hoe de theorie in de praktijk van een ieder tot uiting komt. Er is daarnaast ruimte om vragen uit de eigen praktijk te stellen.

Data en locaties:
Zie voor data en locatie de kolom links hiernaast (of mobiel op de pagina Actueel).

Kosten: E 300,- excl. BTW 21% p.p., incl koffie en thee  (groep van 6-12 personen)

 PE-punten Mediators

Federatie Nederland: 6


Aanmelden en informatie
Heb je interesse in de workshop of wil je meer informatie ontvangen, mail of bel me dan op: mail@maykesmit.nl of 06-53208769. Download hier de flyer.

Na het volgen van de workshop zijn er nog meer verdiepende modules mogelijk. Zo is daar een module leren met behulp van (tafel)opstellingen bij inbreng individuele praktijkcases, leren gebruik maken van tafelopstellingen in de begeleiding, verdieping in het eigen individuele leerproces van jouzelf als professional, en intervisie- en.of supervisiebegeleiding. Het vervolg wordt steeds op aanvraag en op maat gemaakt.


Intervisie- en/of supervisiebegeleiding

Naast de workshop voor professionals begeleid ik als erkend en geregistreerd vFAS-intervisiebegeleider intervisiegroepen van vFAS professionals. In vervolg op de workshop geef ik tevens supervisie aan professionals die al de workshop hebben gevolgd - individueel of in groepsverband bij voldoende belangstelling. 

Systemische - of Opstellingenmethode
In mijn begeleiding maak ik gebruik van de beginselen van systemisch werken en familieopstellingen. Allereerst leg ik in de eerste bijeenkomst de deelnemers de principes uit van systemisch werk en familieopstellingen. Aan de hand van een opstelling of tafelopstelling laat ik de deelnemers vervolgens bij toerbeurt of naar behoefte hun vraag neerzetten en begeleid ik hen om met elkaar te kijken naar welke dynamiek er speelt in de vraag over cliënten, en vervolgens wat die hen leert over de dynamiek die zij zelf kennen vanuit hun eigen systeem. Daaruit komt een oplossingsrichting en/of advies voor de vraaginbrenger, die kan aangeven wat hij/zij daarmee zal of wil doen. In een afsluitende ronde wordt ieder gevraagd te delen of en op welke wijze de casus resoneerde bij hem/haarzelf. Afhankelijk van de duur van de bijeenkomst, kunnen er 2-3 vragen worden behandeld.

Het is mijn ervaring dat met elkaar op deze wijze kijken naar spelende vraagstukken, een ander licht kan brengen op de zaak waardoor de deelnemer een andere reactie kan geven dan die gewoonlijk zou doen. En dat het zeer leerzaam is voor de overige deelnemers om mee te kijken bij de opstelling van andere casuïstiek en hun licht op de vragen in te brengen vanuit hun ervaring en perspectief. Het is leren op meerdere niveaus: niet alleen rationeel op kennisniveau, maar ook emotioneel op gevoelsniveau. En niet alleen op het niveau van wat zich tussen cliënten afspeelt, maar ook op het niveau van wat er gebeurt tussen de cliënten en de begeleider, en in de begeleider zelf.

Voor meer informatie, bel of mail me op: mail@maykesmit.nl of 06-53208769.