Systemisch werk

Workshop Systemisch werk voor mediators

De workshop bestaat uit een programma met 6 verschillende onderdelen – verdeeld over 3 losse dagen.

  • Kennis maken met systemisch werk en de systemische wetten; familiedynamiek en patronen in relaties en hoe je die aan de mediationtafel tegenkomt;
  • Onderzoeken van je eigen patronen (gave en opgave) uit je systeem van herkomst en de invloed daarvan op hoe je werkt als mediator;
  • Inzicht in omgaan met verlies en emoties bij je cliënten en bij jezelf en kennis van hechtingspatronen die daarbij een rol spelen;
  • Kennis over en inzicht in veel voorkomende patronen / verstrikkingen (bijv triangulatie of parentificering);
  • Ervaren van een eigen opstelling over waar je in het werk vaker tegen aan loopt om daarin het patroon te herkennen en een andere reactie te onderzoeken;
  • Gebruik maken van tafelopstellingen in gesprek met cliënten: oefenen met voorbeeldcasussen en eigen casuïstiek.

Per dag komen er 2 onderdelen aan bod komen. De onderdelen zijn ook los van elkaar te volgen in een workshop op maat van een dag of een halve dag. De opzet van mijn aanpak is dat ik de theorie deel, en vervolgens de deelnemers zoveel mogelijk zelf laat ervaren en werk met inbreng van de deelnemers.

Aanbod op maat (MfN en/of vFAS 6 PE punten per dag)
Wil je met een aantal collega's de workshop volgen? Dan maak ik graag voor jullie een aanbod op maat. 

Op 27 maart 2020 en op 28 september 2020 geef ik van 9-17 uur in Den Haag een workshop Systemisch werken met tafelopstellingen voor mediators. Je krijgt inzicht in de systemische wetten, patronen in relaties en dynamiek aan de mediationtafel en gaat oefenen met het gebruik van tafelopstellingen. Deelname voor E 300,- ex BTW. Heb je interesse, neem dan contact op.

 

Intervisiebegeleiding mediators - vFAS professionals

Als erkend en geregistreerd vFAS-intervisiebegeleider begeleid ik intervisiegroepen van vFAS professionals. 
Ik gebruik daarbij de beginselen van systemisch werken en (familie)opstellingen. Ook deel ik kennis van communicatiepatronen (relatiegiffen van Gottman, dramadriehoek - Transactionele Analyse) en hoe je die kunt herkennen, benoemen en ombuigen.
 
Op deze wijze kijken naar spelende vraagstukken, brengt een nieuw licht op de zaak en geeft mogelijkheden voor een andere aanpak. Het is leren op meerdere niveaus: niet alleen rationeel op kennisniveau, maar ook emotioneel op gevoelsniveau. En niet alleen op het niveau van wat zich tussen cliënten afspeelt, maar ook op het niveau van wat er gebeurt tussen de cliënten en de begeleider, en in de begeleider zelf. Meer informatie?
 

Roman over echtscheidingsverwerking

Test hier hoe los je bent na scheiding
Non fictie boek over Moeder-dochterrelatie

 

Systemische coaching tijdens of na mediation

Op verwijzing van advocaat-mediators is het mogelijk voor individuele partijen en/of (ex)echtgenoten om in een aantal coachingssessies zicht te krijgen op de onderlinge patronen en dynamiek. Door systemische analyse kan de in de communicatie meespelende onderstroom boven tafel komen. Zo worden zaken bespreekbaar gemaakt waarvan de invloed eerder wel gevoeld is maar waarvan ieder zich nog niet bewust was. 

Het doel van de systemische coaching is om de patronen zichtbaar te maken en waar nodig en gewenst te gaan doorbreken. Dat gaat niet altijd zonder pijn of verdriet. Het beoogde resultaat is dat de communicatie onderling duurzaam effectief kan verlopen. In geval van echtscheiding kan de systemische coaching een mooie stap zijn in de overgang van partnerschap naar ouderschap.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak, mail naar: mail@maykesmit.nl of bel 06-53208769.
 

Familie- en Organisatieopstellingen tijdens Opstellingenmiddagen

Loop jij vaker tegen dezelfde problemen aan in je contact met anderen? Wil je weten welke patronen jij hebt ontwikkeld in je leven? Wil je inzicht krijgen in hoe je daar anders mee om kunt gaan? Kom dan eens meedoen met een opstellingenmiddag. Dat is een vorm van systemisch werken waarbij je in de ruimte mensen opstelt uit het systeem waarvan jij deel uitmaakt in je gezin van herkomst of op je werk. Je maakt daarbij gebruik van andere deelnemers om voor die mensen uit jouw systeem tijdens een opstelling als representant te staan. Door te zien hoe jij staat ten opzichte van die mensen ontstaat vaak al snel inzicht in de oorzaak van het probleem.

De wens om zelf een vraag in te brengen en wat die vraag is, wil ik graag al van tevoren van je horen via telefoon of mail. Je kunt ook alleen als representant deelnemen. De ervaring leert dat je op die manier ook al veel inzichten kunt krijgen.
 
De prijs voor deelname is afhankelijk van of je een vraag inbrengt of alleen als representant komt en of je als particulier betaalt of via je werkgever:
Tarief particulier: vraaginbrenger: €100,- excl 21 % BTW; representant: €30,- excl 21 % BTW
Tarief werkgever: vraaginbrenger: €150,- excl 21 % BTW; representant : €55,- excl 21 % BTW
 
De data voor Opstellingenmiddagen van 13-17 uur in Den Haag: vrijdag 15 mei 2020 (opstellingenworkshop voor dochters); ook op aanvraag andere data mogelijk.