Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek

Tijdens ons eigen avontuur werden we heel benieuwd naar hoe andere moeders en dochters nu met elkaar het gesprek aangaan en waarover dan wel en ook niet gesproken wordt. Daartoe hebben we een vragenlijst opgesteld om ons daarover te informeren. Die lijst kan tevens dienen als leidraad om het gesprek met je moeder of je dochter (of je vader of zoon) aan te gaan.

We hebben de vragenlijst uitgezet bij voor ons bekende moeders en dochters om ons heen. De antwoorden waren interessant en divers. Hoewel er aan zo'n kleinschalig onderzoek geen algemeen geldende conclusies kunnen worden verbonden, hebben we hieruit wel bevestiging gevonden voor enkele van onze hypothesen en toch een aantal interessante voorzichtige conclusies getrokken.

Omdat we gedurende ons proces hebben ondervonden wat wel en niet werkt in het gesprek, hebben we die ervaringen als tips beschreven voor andere moeders en dochters die overwegen om het gesprek met elkaar aan te gaan. We hopen dat je er iets aan zult hebben als je zelf het gesprek aan zou willen gaan.

Zowel de beschrijvingen over de antwoorden op de vragenlijst als die over de tips bevatten tevens interessante wetenswaardigheden en verwijzingen naar relevante literatuur.

Ons boek zou te lijvig worden met deze onderdelen erbij en nu ze tevens van een andere orde zijn, hebben we ervoor gekozen om deze delen als Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek beschikbaar te stellen via deze site.

 

Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek bestaat uit vier delen:

Deel 1 Hoe zit het bij andere moeders en dochters? - de uitkomsten van een kleinschalige enquête
Deel 2 Tips voor dochters en moeders die het gesprek met elkaar aan willen gaan
Deel 3 Vragenlijst voor dochters en moeders
Deel 4 Uitgebreide literatuurlijst en boekentips

Ins & Outs van het Moeder-Dochtergesprek is als PDF-bestand verkrijgbaar en kost € 5,-
Het is ook verkrijgbaar als e-book versie (niet bruikbaar op Kindle). Je kunt het bestellen door op onderstaande button te klikken en vervolgens je keuze aan te geven. Je krijgt het dan z.s.m. toegezonden via de mail. 

 

 

 

 

De Vragenlijst voor Moeders en Dochters en de Uitgebreide literatuurlijst zijn direct en gratis te downloaden door op de titels te klikken.